آسیب پذیری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

آسیب پذیری

609853x150 - آسیب پذیری
آسیب پذیری    11 صفحه  مقدمه: دست آوردهاي علمي و فني بشريت در قرن اخير، بهيچوجه با مجموع حاصل هزاران سال پيش از آن قابل مقايسه نيست. در قرن بيستم سرعت رشد كشقيات و اختراعات از چنان شتابي برخوردار بود كه حتي براي دانشمندان قرن نوزدهم قابل تصور نبود. آينده نگران امروزي از تغييرات و پيشرفت علم و فناوري در آينده اي نزديك چنان سخن مي گويند كه براي انسان امروزي نيز دنياي فردا ملموس نيست. اين پيش نگري ها، از زيربناي تجربي   محكمي دارد كه بيست سال پيش قابل طرح نبود و امروزه، دور از واقعيت به نظر نمي رسد. بمرور با رشد و پيشرفت دانش و فناوري، آينده نگري نيز مانند تمام پديده هاي انساني تغيير كرد. اين تغيير نيز خود مشمول تغيير جديد است و آينده بسيار متفاوت تر از آني خواهد بود كه حتي براي آينده نگران امروزي قابل تصور باشد. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *