اقدام پژوهی با عنوان علل مدرسه گریزی دانش آموزان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1764221 - اقدام پژوهی با عنوان علل مدرسه گریزی دانش آموزان
عنوان: اقدام پژوهی با عنوان « علل مدرسه گریزی دانش آموزان  » قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 13 این طرح اقدام پژوهی در مورد علل مدرسه گریزی دانش آموزانبوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک طرح اقدام پژوهی در آن رعایت شده و جهت استفاده ی فرهنگیان و معلمان عزیز ، جهت ارائه به سازمان ، بسیار مناسب می باشد. چکیده: دراین اقدام پژوهی که موضوع آن جلوگیری ازمدرسه گریزی حسین می باشد.هدف این بودکه دانش آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب( تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش تحقیق اقدام پژوهی استفاده کردیم .من که معاون اجرایی مجتمع بودم باکمک مدیرومشاورمدرسه ومعاون آموزگار بادعوت ااولیای دانش آموزوچندین جلسه بحث وگفتگووارائه رهنمود(عدم ترک خانه درموقع برگشتن فرزندش ازمدرسه واستقبال ازاو)وازهمه  مهم تردادن مسولیت وبزرگ ترجلوه دادن نقاط قوت دانش آموزتوانستیم رفتاردانش آموزرااصلاح کنیم.وبه این نتیجه رسیدیم که نیازبه تعلق به خانواده بایددرکودک تأمین شودتااو آرامش روانی داشته باشدوباخیال راحت درسرکلاس درس حاضرشود. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *