بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی

708174x150 - بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی
              بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ……..) . چکيده هدف از این پژوهش بررسی عدالت سازمانی و ابعاد سه گانه آن شامل عدالت توزيعي، عدالت رويه اي و عدالت تعاملی و بهسازی نیروی انسانی در بین کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بهسازی نیروی انسانی بوده است. برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده که در بین ۱۲۳ نفر از کارکنان توزیع گردید. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه اطهری (۱۳۸۸) بوده است. پايايي پرسشنامه ­ها به كمك روش آلفاي كرونباخ به دست آمد كه به ترتيب براي عدالت سازماني ۰٫۸۲ و برای بهسازی نیروی انسانی ۰٫۹۲ بود، روايي پرسشنامه­ ها نیز مورد تاييد صاحب نظران مديريت قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. با توجه به یافته­ های پژوهش ۴۳٫۶% ، ۳۷٫۷% و ۳۶٫۲% از تغییرات بهسازی نیروی انسانی به ترتیب مربوط به عدالت تو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *