دانلود مقاله اصول كلي فرمان هيدروليك

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله اصول كلي فرمان هيدروليك

609426x150 - دانلود مقاله اصول كلي فرمان هيدروليك
فرمان هيدروليك يكي از انواع تجهيزات هيدروليكي براي استفاده از قدرت موتور در فرمانپذيري است. بنابراين موتور، پمپي كه باعث توليد فشار سيالي ميشود را به حركت درآورده و اين فشار به پيستوني كه درون سيلندر قدرت قرار دارد اعمال فشار كرده و در نتيجه پينيون به چرخش چرخدنده كمك ميكند. ميزان اين كمك بستگي به اندازة فشار اعمال شده روي پيستون دارد. بنابراين، اگر نيروي فرمان بيشتري مورد نياز باشد، اين فشار بايد بيشتر شود. تغييرات فشار روغن بوسيلة يك سوپاپ كنترل كه به شفت اصلي فرمان متصل است كنترل ميشود. وضعيت عادي (مستقيم) روغن از پمپ به سوپاپ كنترل فرستاده ميشود. اگر سوپاپ كنترل در وضعيت عادي باشد، تمام روغن از سوپاپ كنترل عبور كرده، وارد مجراي فشارشكن شده و به پمپ برميگردد. در اين هنگام هيچ فشاري توليد نميشود و چون فشار روي دوطرف پيستون يكسان است، پيستون به هيچ جهتي حركت نميكند. هنگام چرخش هنگامي كه شفت اصلي فرمان در يك جهت ميچرخد، سوپاپ كنترل نيز چرخيده و يكي از مجراهاي روغن بسته ميشود. سپس مجراي ديگر بازتر شده و باعث تغيير در حجم روغن ميشود. در همين لحظه فشار توليد ميشود. بنابراين يك اختلاف …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *