دانلود مقاله جهت گیری نفس نسبت به خویشتن

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله جهت گیری نفس نسبت به خویشتن

609465x150 - دانلود مقاله جهت گیری نفس نسبت به خویشتن
انکسار نفس: مراد از انکسار نفس و خودشکنی آن است که انسان بدون اینکه خود را با دیگران مقایسه کند خود را کوچک و پایین شمرده و خودپسند و از خود راضی نباشد. خودشکنی منشأ و مبنای تواضع است و بدون آن تواضع محقق نمی شود. بنابراین آنچه در باب فضیلت و منزلت تواضع بیان خواهد شد، همگی بر فضیلت فروتنی و خودشکی نیز دلالت خواهد کرد و شاید به همین دلیل است که در آیات و ورایات، بیشتر به تواضع تأکیید شده و از انکسار نفس و کوچک شمردن خود کمتر سخن رفته است. ابعاد مختلف فضیلت انکسار نفس را در مقایسه با موانع آن و مفاهیم متضاد با آن به خوبی می توان دریافت. خودپسندی (عجب): عجب، خودستایی و غرور موانع اصلی فروتنی و کوچک شمردن خویش است، از انجا که خودستایی در واقع از آثار و توابع خودپسندی است بحث از موانع محور خودپسندی و غرور سامان می دهیم. مفهوم و ماهیت عجب: عجب عبارت است از بزرگ پنداشتن خویش و به دلیل کمالی که فرد در خود می بیند چه این که در واقع چنین کمالی را داشته باشد یا خیر و اعم از آنکه آن چرا که او کمال پنداشته است در واقع کمال باشد سا خیر. بنابراین در خودپسندی همانند انکسار نفس و فروتنی، مقاله با …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *