دانلود مقاله قدرت وقدرت طلبی در منظر جامعه شناسی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله قدرت وقدرت طلبی در منظر جامعه شناسی

608988x150 - دانلود مقاله قدرت وقدرت طلبی در منظر جامعه شناسی
مردم براساس موقعيت متفاوتشان در جامعه، منافع متفاوتي دارند و اين امر موجب بروز ستيز در بسياري از مسايل مي‌شود. حال اين سوال مطرح است، حال كه گروهها براساس منافع متفاوت در ستيز با يكديگر هستند چرا چنين جامعه نايكپارچه‌اي درگير جنگ داخلي نمي‌شود؟ پاسخ نظريه‌‌پردازان ستيز ساده است. قدرت در ميان گروهها نابرابر توزيع شده است و برخي از گروهها از قدرت بيشتري برخوردارند و خواست و اداره خويش را بر گروههاي ديگر تحميل مي‌كنند. گروههاي قدرتمند با سلطه بر گروههاي تحت سلطه و اجبار نمودن آنها براي سازگار شدنشان با هرگونه سياستي كه از نظر گروههاي حاكم در جهت بهتر منافع آنهاست از نظم اجتماعي حراست مي‌كنند. در واقع، افزايش قدرت گروهي موجب كاهش قدرت گروه ديگر مي‌شود. پيامد طبيعي چنين تصوري اين است كه قدرت فقط در سلطه به كار مي‌رود، زيرا گروهها درگير نبرد با يكديگر هستند و موقعيت خويشي را با حذف رقيب حفظ مي‌كنند. در واقع، هر مقدار قدرتي كه به گروهي افزوده مي‌شود، در نبرد براي حفظ قدرت به كار مي رود. بنابراين گروهي كه مقداري بر قدرتش افزوده شود بايستي …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *