شباهت ها و تفاوت های معماری ایران قبل و بعد از اسلام در ۲۹ صفحه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

شباهت ها و تفاوت های معماری ایران قبل و بعد از اسلام در ۲۹ صفحه

معماري ايران در دوره قبل ازاسلام فهرست مطالب : اصول معماري ايراني.. ۱ شيوه هاي معماري ايراني.. ۲ معماري در دوره ي مادها ۳ معماري در دوره هخامنشي.. ۵ معماري در دوره ي سلوكيان. ۶ معماري در دوره ي اشكانيان. ۷ معماري در دوره ي ساسانيان. ۹ آتشكده ها ۱۰ كاخ ها ۱۰ معماري ايران بعد از اسلام. ۱۱ شيوه هاي معماري ايران در دوره هاي بعد از اسلام. ۱۲ بناهاي شيوه ي خراساني ( شبستاني ) ۱۴ بناهاي شيوه ي رازي.. ۱۵ بناهاي شيوه ي آذري.. ۱۶ بناهاي شيوه ي اصفهاني.. ۱۸ معماري در دوره ي افشاريه. ۱۸ معماري در دوره ي قاجاريه. ۲۰ نفوذ معماري غرب در ايران. ۲۱ معماري در كشور هاي اسلامي.. ۲۲ منابع و مآخذ : ۲۷         معماري در دوره ماد و هخامنشي اصول معماري ايراني    به طور كلي اصول معماري ايراني عبارتند از : مردم واري : يعني داشتن مقياس انساني كه آن را مي توان در عناصر مختلف معماري ايران مشاهده كرد . به طور مثال اگر سه دري ( اتاق خواب ) را در نظر بگيريم، اندازه ي ان بر حسب نيازهاي مختلف يك زن، مرد، بچه يا بچه هاي آنها، ل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *