قانون تجارت ۷۶ ص – ورد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

قانون تجارت ۷۶ ص – ورد

623637x150 - قانون تجارت 76 ص - ورد
قانون تجارت    قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده ۱ – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد. ماده ۲ – معاملات تجارتي ازقرارذيل است : ۱ – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد. ۲ – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد. ۳ – هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره . ۴ – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد. ۵ – تصدي بعمليات حراجي ۶ – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي . ۷ – هرقسم عمليات صرافي وبانكي ۸ – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد. ۹ – عمليات بيمه بحري وغيربحري . ۱۰ – كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود – ۱ – كليه م …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *