مفهوم مأمور و نحوه ارتباط میان آمر و مأمور و پیشینه ی تاریخی مسئولیت آنها در حقوق داخلی و بین المللی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052244 - مفهوم مأمور و نحوه ارتباط میان آمر و مأمور و پیشینه ی تاریخی مسئولیت آنها در حقوق داخلی و بین المللی
            تحقیق در ۱۶ صفحه در فرمت پی دی اف PDF می باشد. فهرست: بند اول: مفهوم مأمور…………………………..۲ الف: در لغت……………………………………..۲ ب: در اصطلاح……………………………………۲ بند دوم: نحوه ي ارتباط آمر و مأمور……………۲ الف: نظریه ي اطاعت محضیا کورکورانه ………۲ ب: نظریه ي مسئولیت مأمور و اطاعت آگاهانه ….۴ ج: نظریه ي رعایت ظواهر قانونی و بینابین……….۴ پیشینه ي تاریخی مسئولیت آمر و مأمور…………۵ گفتار اول: در قلمرو قانونگذاري ایران……………….۵ بند اول: پیش از انقلاب اسلامی……………………۵ بند دوم: پس از انقلاب اسلامی…………………….۷ گفتار دوم: در قلمرو اساسنامه ي دادگاه کیفري بینالمللی دائمی…..۹ بند اول: دادگاه کیفري بین المللی دائمی…………..۹ بند دوم: دادگاه هاي نسل سوم…………………….۱۳ فهرست منابع………………………………………….۱۶         مفهوم مأمور تعریف مامور, ارتباط میان آمر و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *