مقاله عوامل موثر بر موفقعیت بانکداری الکترونیک

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله عوامل موثر بر موفقعیت بانکداری الکترونیک

بيان مسئله همان طور كه در بخش قبل بيان شد، با افزايش روبه رشد اهميت بانكداري اينترنتي و اقدامات مهمي كه از سوي بانكها درخصوص ارائه ي اين خدمات در كشور انجام شده است و همچنين با توجه به رشد تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري اينترنتي، براي بازاريابان بانك ها الزامي است كه درك بهتري از كاربران و مشتريان بانكداري اينترنتي داشته باشند. همچنين با توجه به استراتژي بانك ملت براي رقابت اثربخش در عرصه ي بانكداري اينترنتي و اين نكته كه يكي از عوامل اساسي موفقيت در راستاي كسب مزيت رقابتي در زمينه ي ارائه ي اين خدمات، سيستم هاي ارائ هدهنده ي آن هستند، بنابراين اين طرح پژوهشي تدوين شد تا با ارائه ي مدل مفهومي، به شناسايي عوامل كليدي مؤثر بر كيفيت سيستم هاي ارائه دهنده ي خدمات بانكداري اينترنتي بپردازيم؛ درنتيجه ضمن تعيين شاخص هاي اساسي تعيين كننده ي كيفيت سيستم هاي ارائه دهنده ي خدمات بانكداري اينترنتي، امكان ارائ هي خدمات متمايز و كسب مزيت رقابتي در اين زمينه براي بانك فراهم خواهد شد. همچنين مي توان در خصوص چگونگي جذب مشتريان، چگونگي ايجاد رضايت آنان، چگونگي طراحي سايت، برنامه ريز ي تبليغات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *