مقاله نیروی کار فناوری اطلاعات

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763829 - مقاله نیروی کار فناوری اطلاعات
چکیده نیروی کار فناوری اطلاعات کیست؟ ایجـاد جوامـع اطلاعاتـی مبتنـی بـر عنصـر دانایـی و دانـش اسـت لـذا نیروی انسانی به عنوان سرچشمة مغز افزاری، مهمتـرین رکـن چنـین جوامعی محسوب می شود. ورود موفق به عصر اطلاعات لازمه آشنایی و استفاده صحیح از فـناوری اطلاعـات مـی باشـد و آن نیـز بـدون توجه به تدارک زیر ساخت انسانی مناسب امری محال محسوب میگـردد. بنابـراین ضروری است تا کشورها برای نیل به اهداف خود در کنار منابع فیزیکی و مالی به نیروی کار مورد نیاز در عرصة فناوری اطلاعات نیز توجه نمایند. همچـنان که قـبلا نیز بیان گردید فناوری اطلاعات موجب تحولات شغلی در جامعه خواهد شد به گونه ای که برخی از مشـاغل حـذف و فرصتهای شغلی جدید ایجاد می شود بی گمان اجرای موفق چنین مشاغلی از عهدة افرادی بر مـی آیـد کـه از دانـش ومهارت های لازم در زمینة فناوری اطلاعات برخوردار باشند. چنین شاغلینی به عنوان نیروی کار فناوری اطلاعات یا کارگران اطلاعاتی شناخته می شوند. اما تعـریف دقـیق کارگـر اطلاعاتـی چیسـت؟ نیـروی کار فناوری اطلاعات از چه ویژگیهایی برخورد است ؟ مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات چه مشاغلی هستند و چگونه طب …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *