مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2051829 - مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموز
مقیاس ارزیابی اهمالکاری نسخه دانش آموز  (PASS) مقیاس اهمالکاری تحصیلی توسط سولومون و راث بلوم(۱۹۸۴) تهیه و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه است که سه مؤلفه”آماده شدن برای امتحانات”(۸ گویه)، “آماده کردن تکالیف”(۱۱ گویه) و “آماده شدن برای مقاله های پایان ترم”(۸ گویه) را مورد بررسی قرار میدهد. قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability ) : قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است به اين مفهوم كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست ميدهد. ضريب اعتماد (پايايي) در واقع میزان همبستگي بين نتايج اندازه گيري مكرر در شرايط يكسان ميباشد. در اين تحقيق براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد از روش  آلفاي كرو نباخ استفاده شده است. این روش برای آزمون کردن روایی پرسشنامهای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینهای است، بکار میرود و تعداد متغیرها در این آزمون به تعداد سوالات پرسشنامه که دارای گزینه های همسان و مساوی هستند بطور جداگانه آزمون میشود.ضريب الفاي كرونباخ بين صفر و يك در نوسان است. اگر آلفا نزدیک به يك باشد نشانه اعتماد كامل استو&nbs …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *