پاورپوینت درمورد اسید و باز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052266 - پاورپوینت درمورد اسید و باز
      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : ۴۰ اسلاید بنام خدا Copyright © 2007 Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved. اسید و باز Lewis acids Brønsted-Lowry Arrheniusacids Ralph A. Burns, Fundamentals of Chemistry 1999, page 483 اسید وباز تعاریف اسید- باز اسید های معروف Formula Name of Acid Name of Negative Ion of SaltHF hydrofluoric fluorideHBr hydrobromic bromideHI hydroiodic iodideHCl hydrochloric chlorideHClO hypochlorous hypochloriteHClO2 chlorous chloriteHClO3 chloric chlorateHClO4 perchloric perchlorateH2S hydrosulfuric sulfideH2SO3 sulfurous sulfiteH2SO4 sulfuric sulfateHNO2 nitrous nitriteHNO3 nitric nitrateH2CO3 carbonic carbonateH3PO3 phosphorous phosphiteH3PO4 phosphoric phosphate بازهای معروف Sodium hydroxide NaOH lye or caustic sodaPotassium hydroxide KOH lye or caustic potashMagnesium hydroxide Mg(OH)2 milk of magnesiaCalcium hydroxide Ca(OH) 2 slaked limeAmmonia water NH3 H2O hous …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *