پاورپوینت میکروبیولوژی آب وفاضلاب

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

2052181 - پاورپوینت میکروبیولوژی آب وفاضلاب
  پاورپوینت میکروبیولوژی آب وفاضلاب     52اسلاید   رشد باکتریایی و اکسیداسیون بیولوژیکی روند رشد میکروارگانیسم ها بیشتر روی باکتری ها و پروتوزئرها که به طریقه تقسیم مستقیم تکثیر می شوند مطالعه شده اند. در تقسیم مستقیم هریک از میکروارگانیسم ها به دو عدد تقسیم می شوند که هر دو قابلیت متابولیسم مساوی دارند. سپس هریک از آنها دوباره تبدیل به دو میکروارگانیسم می شوند. بنابراین رشد میکروارگانیسم ها به صورت تصاعد هندسی است. میکروب شناسان روند رشد میکروارگانیسم ها را بر اساس تعداد آنها مطالعه می کنند در حالی که متخصصین بهسازی محیط بیشتر میکروارگانیسم ها را براساس توده آنها مورد توجه قرار می دهند.   در فاز اول که  فاز تأخیری است میکروارگانیسم ها در این فاز مدتی زمان نیاز دارند که خود را با شرایط محیط و نوع مواد غذایی موجود تطبیق دهند در این فاز تعداد میکروارگانیسم ها افزایش نمی یابد. فاز دوم، فاز رشد لگاریتمی است. در این فاز میکروارگانیسم ها به سرعت افزایش می یابد و رشد آنها تنها مربوط به قابلیت آنها در مصرف غذایی است. در فاز سوم به دلیل کم شدن مواد غذائی موجو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *