پاورپوینت نقشه برداری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت نقشه برداری

پاورپوینت آموزش نقشه برداری فهرست مطالب ۱-مفاهیم کلی(تهرف نقشه برداری-تقسیمات-انواع نقشه برداری-نقشه و انواع آن-مقیاس و انواع آن) ۲-سطوح مقایسه (شکل زمین-بیضوی مقایسه-سطح مبنای ارتفاعی-مختصات جغرافیایی-سیستمهای تصویر) ۳- نظریه خطاها (مقدمه-عوامل خطا-اشتباه-انواع خطا-محاسبه خطاها) ۴- اندازه گیری طول (مقدمه-روشهای اندازه گیری طول-روش اندازه گیری طول با نوار- خطاهای اندازه گیری طول) ۵- ترازیابی (تعاریف-روشهای ترازیابی-اصول ترازیابی-دستگاه ترازیاب-روشه ترازیابی-بررسی خطاها-روشهای کنترل عملیات ترازیابی-روشهای تصحیح خطاهای ترازیابی) ۶- زاویه یابی (تعاریف-دستگاه زاوه یاب-روش اندازه گیری زاویه افقی-اندازه گیری زاویه قائم-ترازیابی مثلثاتی-بررسی خطاها در زاویه یابی) ۷- مختطات نقاط و امتدادها (مختصات یک نقطه-مختطات یک امتداد-روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی-روشهای تعیین آزیموت حقیقی-شمال و شمال شبکه) ۸- فاصله یابی اپتیکی (روش استادیمتری-بررسی خطاها در فاصله یابی-فاصله یابی به روش پارالاکتیک-بررسی خطاها در فاصله یابی پارالاکتیک) ۹- پیمایش (اصول کلی پیمایش-انواع پیمایش-معادلات شرط در پیمایش-ت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *