پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار

1595476 - پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار

1595476x150 - پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار
              پاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری تحت فشار در ۵۴ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:آبیاری تحت فشار را توسعه دهیماشتغالزائیارزش افزودهافزایش سطح زیرکشت آبیایجاد جاذبه در بخش کشاورزیکاهش هزینههای تأمین آبسيستمهای آبياری تحت فشارانواع سيستم هاي قطره ايآبياري دريپ آبياري زير بستريآبياري فواره اي ( بابلر )آبياري اسپريطرز كار كلي سيستم قطره ايمحاسن آبيار ي قطره ايعمليات زراعي آسانتربه كارگيري آب شورمعايب آبياري قطره ايگرفتگييكنواختيشرايط خاكتجمع نمكخطراتمعرفي سيستم آبياري قطره ايواحد كنترل مركزيوسائل بكار رفته در دستگاه كنترل مركزي عبارتند ازلوله هاي اصلي و لوله هاي نيمه اصلي لوله هاي رابط لوله هاي فرعي يا لترالها قطره چكانها لوله هاي فرعي قطره چكا ني بست ابتدا ئي و انتها ئي اتصا لات فشار شكن انواع آرايش قطره چكانها و سطح خيس شدهآرايش مستقيم يك رديفهآرايش مستقيم دو رديفيآرايش قطره چكانهاي چند شاخه ايآرايش قطره چكانها بصورت زيگزاكآبياری بارانی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *