پايان نامه بازا ر يابي دروني و مشتر گرايي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پايان نامه بازا ر يابي دروني و مشتر گرايي

مقدمه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان بخش مهمي از توليد ناخالص ملي، مربوط به بخش خدمات است. با افزوده شدن به تعداد سازمانهاي خدماتي و پيرو آن رقابت فزاينده بين اين سازمانها، بسياري از سازمانها بر آن شدند تا در اين عرصه رقابتي رقابت پذيري خود را حفظ و ايجاد مزيت رقابتي كنند. از آنجا كه خدمات همچون كالا ملموس نبوده داراي قابليت نگهداري و ذخيره سازي نيست، و ارائه خدمات و كيفيت مطلوب ارائه ي آن به شدت وابسطه به كاركنان ارائه كننده آن خدمت و تعامل آنان با مشتريان بستگي دارد، بار مزيت رقابتي بر دوش كاركنان اين سازمانها قرار مي گيرد. كاركنان مهمترين دارايي و سرمايه ي يك سازمان به شمار مي روند. نبود كاركنان مناسب و خوب در ارائه كالا و خدمات سازمان در محيط رقابتي امروز سازمانها را دچار مشكلات عديده خواهد نمود. اين امر در سازمانهاي خدماتي به صورت آشكارتري ديده مي شود. در اين نوع سازمان، كاركنان همراه و در كنار مشتريان خدمات را ارائه مي نمايند. نتيجتاً نه تنها خود كاركنان بلكه تعاملات مابين كاركنان و مشتريان نيز نقش مهمي در ارائه خدمات مناسب خواهد داشت. بازاريابي دروني مفهومي است كه در اين راست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *