پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763595 - پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
توضیحات :   روایی :  دارد پایایی :   دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد نوع فایل : word و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۳ صفحه تعداد گویه وسوال : ۱۵ سوال   این پرسشنامه در سال ۱۹۹۷ توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد. پرسشنامه مذکور ۱۵ ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی ۵ درجهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *