پرسشنامه هراس اجتماعی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763544 - پرسشنامه هراس اجتماعی
پرسشنامه هراس اجتماعی   توضیحات : روایی :  دارد پایایی :   دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع : دارد نوع فایل : word و قابل ویرایش تعداد صفحات : ۲ صفحه تعداد گویه وسوال : ۱۷ سوال   شیوه نمره دهی و تفسیر نمرات   پرسشنامه هراس اجتماعی یک مقیاس خودسنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس ۶) ماهد)، اجتناب ۷) ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک ۴) ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای = ۰) به هیچ وجه، = ۱ کم، = ۲ تا اندازه ای، = ۳ زیاد، = ۴ خیلی زیاد) درجه بندی می شود. نمرات هر یک خرده مقیاس ها از طریق جمع نمرات ماده های مربوط به آن خرده مقیاس بدست می آید (جدول .(۱ جدول -۱ خرده مقیاس های پرسشنامه هراس اجتماعی   خرده مقیاس ها تعداد ماده ها ماده ها ترس ۶ ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۵ اجتناب ۷ ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۶ ناراحتی فیزیولوژیک ۴ ۲ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۷   بر اساس نتایج بدست آمده برای تفسیر نمرات، نقطه برش ۴۰ با کارآیی دقت تشخیص ۸۰ درصد و نقطه برش ۵۰ کارآیی دقت ت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *