پروژه تحقیقاتی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763799 - پروژه تحقیقاتی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران
عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران (نمونه موردی کارکنان حوزه ۶ منطقه غرب تهران)   فهرست مطالب ۱- مقدمه و کلیدواژه ۲- ارائه مدل تحقیق ۳- پیشگفتار ۴- چکیده تحقیق ۵- رئوس مطالب ۶- نتیجه ۷- منابع، مآخذ و پیوست‌ها   مقدمه  در ابتدا رضایت شغلی را تعریف می‌کنیم که عبارتست از واکنش‌های عاطفی یا احساسی خود نسبت به جنبه‌های مختلف شغل. این تعریف بدان معناست که در مورد رضایت شغلی یک مفهوم واحد وجود ندارد، یک فرد می‌تواند از یک جنبة شغل، نسبتاً راضی باشد و از یک یا چند جنبة دیگر ناراضی باشد. ۲-۱ کلید واژه تعریف دیگر از رضایت شغلی این است: مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد دربارة کارش است، کسی که رضایت شغلین او در سطحی بالاست نسبت به شغل یا کار خود نگرش مثبت دارد کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرش منفی نسبت به شغل خود دارد. هنگامی که دربارة نگرش کارکنان بحث می‌شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً این دو «رضایت شغلی» و «نگرش» را بجای یکدیگ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *