وکالت فروش ملک

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

وکالت فروش ملک

2098238x150 - وکالت فروش ملک

انتقال سرقفلی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

انتقال سرقفلی

2098236x150 - انتقال سرقفلی

اجاره به شرط تملیک

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

اجاره به شرط تملیک

2098237x150 - اجاره به شرط تملیک

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا

2098234x150 - پاورپوینت درس 2 دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم دین و زندگی دوازدهم یگانة بی همتا توحید و برخی مراتب آن دین و زندگی دوازدهم توحید به معنای اعتقاد به خدای یگانه است؛ یعنی خدا بی همتاست و شریکی ندارد. درس دوم یگانة بی همتا توحید و برخی مراتب آن دین و زندگی دوازدهم توحید و یگانگی خداوند مراتبی دارد که به برخی از آنها می پردازیم: توحید در خالقیّت توحید در مالکیّت توحید در ولایت توحید در ربوبیّت درس دوم یگانة بی همتا توحید و برخی مراتب آن دین و زندگی دوازدهم توحید در خالقیّت توحید در خالقیّت عبارت از این است که معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است، موجودات همه مخلوق او هستند و در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد. درس دوم یگانة بی همتا توحید و برخی مراتب آن دین و زندگی دوازدهم چرا خداوند تنها خالق جهان است؟ درس دوم یگانة بی همتا توحید و برخی مراتب آن دین و زندگی دوازدهم این تصوّر که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان اند، یا با همکاری یکدیگر این جهان را آفریده اند، به مع …

پاورپوینت درس ۱ دین و زندگی پایه دوازدهم: هستی بخش

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۱ دین و زندگی پایه دوازدهم: هستی بخش

2098235x150 - پاورپوینت درس 1 دین و زندگی پایه دوازدهم: هستی بخش
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس اول دین و زندگی دوازدهم هستی بخش نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دین و زندگی دوازدهم اگر به خود نظر کنیم، خود را پدیده ای می یابیم که وجود و هستی مان از خودمان نیست. در اشیای پیرامون نیز که تأمل کنیم، آنها را همین گونه می بینیم؛ حیوانات، نباتات، جمادات، زمین، ستاره ها و کهکشان ها، همه را، پدیده هایی می یابیم که وجودشان از خودشان نبوده و نیست. درس اول هستی بخش نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دین و زندگی دوازدهم پدیده ها، که وجودشان از خودشان نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد. عبدالرحمان جامی این معنا را در دو بیت چنین بیان میکند: درس اول هستی بخش دین و زندگی دوازدهم ما و همه پدیده های جهان، در پدید آمدن و هست شدن خود به آفریننده ای نیازمندیم که خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد. این موجود برتر و متعالی خدا نامیده میشود. درس اول هستی بخش نیازمندی جهان به خدا در پیدایش دین و زندگ …

پاورپوینت درس ۴ دین و زندگی پایه دوازدهم: فقط برای او

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۴ دین و زندگی پایه دوازدهم: فقط برای او

2098232x150 - پاورپوینت درس 4 دین و زندگی پایه دوازدهم: فقط برای او
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس چهارم دین و زندگی دوازدهم فقط برای او اخلاص در بندگی دین و زندگی دوازدهم اخلاص به معنای خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است. این کلمه در کاربرد دینی بدین معناست که شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند و عملش را فقط برای رضای خداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد. در اسلام اخلاص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه میدارد. درس چهارم فقط برای او اخلاص در بندگی دین و زندگی دوازدهم پیامبر اکرم ( ص) می فرمایند: (( مؤمنان، با توجه به مراتب اخلاصشان، بر یکدیگر برتری پیدا میکنند.)) درس چهارم فقط برای او اخلاص در بندگی دین و زندگی دوازدهم امام صادق ( ع) به یکی از مراتب بالای اخلاص چنین اشاره میکند: (( عمل خالص آن عملی است که دوست نداری کسی جز خداوند به خاطر آن کار، تو را ستایش و تمجید کند.)) درس چهارم فقط برای او اخلاص در بندگی دین و زندگی دوازدهم اخلاص دو گونه است: اخلاص در اندیشه اخلاص در قلب درس چهارم فقط ب …

پاورپوینت درس ۳ دین و زندگی پایه دوازدهم: توحید و سبک زندگی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۳ دین و زندگی پایه دوازدهم: توحید و سبک زندگی

2098233x150 - پاورپوینت درس 3 دین و زندگی پایه دوازدهم: توحید و سبک زندگی
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس سوّم دین و زندگی دوازدهم توحید و سبک زندگی بازتاب توحید در زندگی دین و زندگی دوازدهم انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است متناسب با این اعتقاد یک زندگی توحیدی برای خود تنظیم خواهد نمود. هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن در زندگی بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود. درس سوّم توحید و سبک زندگی بازتاب توحید در زندگی دین و زندگی دوازدهم کسی که بندة خداست و او را می پرستد جهت زندگی خود را خدا قرار می دهد. چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته و به توحید عملی رسیده است. درس سوّم توحید و سبک زندگی بازتاب توحید در زندگی دین و زندگی دوازدهم توحید عملی دارای دو بُعد است که به تبیین هریک می پردازیم: الف) بعد فردی توحید عملی ب) بعد اجتماعی توحید عملی درس سوّم توحید و سبک زندگی بازتاب توحید در زندگی دین و زندگی دوازدهم بُعد فردی توحید عملی و ثمرات آن هرکسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند، به مراتبی از توحید …

پاورپوینت درس ۶ دین و زندگی پایه دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۶ دین و زندگی پایه دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی

2098230x150 - پاورپوینت درس 6 دین و زندگی پایه دوازدهم: سنت های خداوند در زندگی
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس ششم دین و زندگی دوازدهم سنّت های خداوند در زندگی سنّت های الهی دین و زندگی دوازدهم قانون مندی اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گیرد. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنّت های الهی یاد کرده و مردم را به شناخت آنها، به خصوص سنّت های مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است. درس ششم سنّت های خداوند در زندگی سنّت های الهی دین و زندگی دوازدهم برخی از سنّت های الهی عبارتند از: سنّت ابتلاء امداد عام الهی امداد خاص ( توفیق الهی) سبقت رحمت بر غضب املاء و استدراج تأثیر اعمال انسان در زندگی او درس ششم سنّت های خداوند در زندگی سنّت های الهی دین و زندگی دوازدهم سنّت ابتلاء ابتلاء در لغت به معنای امتحان است و در اینجا به معنای قرار دادن فرد در تنگنا یا موقعیتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی آنچه را ادعا کرده مشخص سازد. درس ششم سنّت های خداوند در زندگی سنّت های الهی دین و زندگی دوازدهم امتحان …

پاورپوینت درس ۵ دین و زندگی پایه دوازدهم: قدرت پرواز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۵ دین و زندگی پایه دوازدهم: قدرت پرواز

2098231x150 - پاورپوینت درس 5 دین و زندگی پایه دوازدهم: قدرت پرواز
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس پنجم دین و زندگی دوازدهم قدرت پرواز اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود دین و زندگی دوازدهم اختیار، که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانی است. حتّی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار میکند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات میکند. درس پنجم قدرت پرواز اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود دین و زندگی دوازدهم البته باید توجّه داشته باشیم که بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنها نقشی نداریم. در عین حال، باید توجه داشت که همین اختیار محدودی که داریم، مبنای تصمیم گیری های ما و تعیین کنندة عاقبت و سرنوشت ماست. درس پنجم قدرت پرواز اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود دین و زندگی دوازدهم همة ما با وجود روشن بودن اختیار و بی نیازی آن از استدلال، شواهدی بر وجود آن را در خود می یابیم که عبارتند از: تفکّر و تصمیم احساس رضایت یا پشیمانی مسئولیت پذیری درس پنجم قدرت پرواز اختیار، حقیقتی وجدانی و مشهود دین و زندگی دوازدهم تفکّر و …

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز

2098228x150 - پاورپوینت درس 8 دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز
            نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم دین و زندگی دوازدهم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز قرائت و ترجمه دین و زندگی دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز دین و زندگی دوازدهم قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیة نفس دانسته و میفرماید: درس هشتم احکام الهی در زندگی امروز دین و زندگی دوازدهم تزکیه نفس زمانی اتفاق می افتد که نفس ما از آلودگی ها پاک شود. این کار با توبة از گناهان آغاز میشود و با عمل به دستورات خداوند تداوم می یابد. دستورات اخلاقی، عبادی و … . در این درس به یکی از مهمترینِ این دستورات، یعنی احکام می پردازیم. درس هشت …