آبادی خراَنق اردکان ۴۲ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۵   خرانق سومین آبادی در این راه دور و دراز خرانق است که در اصطلاح محلی به آن خرونق و بیشتر مردم اردکان به آن خرونه می گویند. وجه تسمیه و سال احداث آن به درستی معلوم نیست صاحب جامع مفیدی در این باره می نویسد: در افواه مذکور و مشهور است که چهار هزار سال و کسری قبل از این خورافروز نام گبری رباط خرانق و دیه را ساخته و خورنق (به ضم خ و فتح و) نام نهاده و به کثرت استعمال در زبان خاص و عام به خرانق اشتهار یافته.[۱] در فرهنگ جغرافیایی ایران جلد دهم در مورد خرانق آمده است: همان محلی است که در کتب جغرافیایی قدیم بصورت «خرانه» و به اشتباه و تحریف «خزانه» ضبط شده، اصطخری در معرفی آن گفته است از انجیره تا خرانه یک مرحله بیابان است لیکن در خرانه مردمی دویست باشند و چهارپا و کشاورزی دارند.[۲] در سفرنامه تحفه الفقرا نام خورنق را معرب خورد نگاه دانسته است که به نظر می رسد هیچکدام از وجوه تسمیه فوق الذکر درست نباشد و نام خورنق از همان خورنقی که بهرام گور در آن پرورش یافته، گرفته شده …

تحقیق درباره روی کار آمدن زندگی کوروش بر اساس افسانه های رایج آن دوره

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴۸   فصل اول «سرزمین اولیه آریاییان» کهن ترین نشانه هایی که از ردپای ایرانیان باستان در نواحی اطراف فلات ایران نام برد. بجز ایران است که دورنمای یک «بهشت گمشده» آریایی است که ایرانیهای نوحی شرقی فلات تا به هنگام ترک سرزمین مشترک خویش آن را در پس سر نهادند و بعد ما که گاه با شوق و حسرت از آن یاد می کردند. بنام آیرانه وئجه، ایران ویج و بدون شک ایرانیان باستانی غرب ایران، طوایف ماد و پارس، هم قرنها قبل از آنکه در مجاورت آشور، عیلام، به صحنه تاریخ قدم بگذارند، می بایست مثل اقوام اوستایی شرق ایران افقهای ناپیدای آن را پشت سرگذاشته باشند. این بهشت طلایی چنانکه از وندیداد اوستا برمی آید در کنار رود نیک دائیتی صحنه فرمانروائی پدرانه جمشید (یمه خشئته) پادشاه افسانه ها بود که در دنیای رویایی در دارنده رمه خوب انسانها را با خدایان انجمن (مشورت) می کردند و با رمه هاشان عمر را در شادی و خرسندی و فراوانی به سر می بردند چند بار نسل انسانها فزونی یافت و «دارنده رمۀ خوب» …

دانلود در مورد شیمی عالی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود در مورد شیمی عالی فرمت فایل : ورد تعدادصفحه:۱۲ تاریخچه واژه غلط انداز ” آلی ” باقیمانده از روزگاری است که ترکیبهای شیمیایی را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند. ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد معدنی بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از مواد تولید شده به وسیله ارگانیسمهای زنده بدست می‌آمدند. در حقیقت تا حدود سال ۱۹۵۰، بسیاری از شیمیدانها تصور می‌کردند که ترکیبات آلی باید در ارگانیسم های زنده بوجود آیند و در نتیجه ، هرگز نمی‌توان آنها را از مواد غیر آلی تهیه کرد. ترکیبهایی که از منابع آلی بدست می آمدند، یک چیز مشترک داشتند: همه آنها دارای عنصر کربن بودند. حتی بعد از آن که روشن شد این ترکیبها الزاما نباید از منابع زنده به دست آیند، بلکه می‌توان آنها را در آزمایشگاه نیز تهیه کرد. بهتر آن دیدند که برای توصیف آنها و ترکیبهایی مانند آنها ، همچنان از واژه آلی استفاده کنند. تقسیم ترکیبها به غیر آلی و آلی تا به امروز همچنان محفوظ مانده است …

آبهای زیرزمینی (Ground Watwr) 24 ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۴   مقدمه: با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری هرچه بیشتر ازطبیعت شده است. ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد. بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد، دیری نخواهدپایید که این منابع ارزشمند که دربرخی ازمناطق تنها منابع آبی محسوب می شوند ازحیزانتفاح خارج می شود. میزان کل آب مصرفی جهان که در بخش های کشاورزی،صنعتی و مسکونی مورداستفاده قرارمیگیرد،برابر۳۲۴۰میلیاردمترمکعب می باشد و سالانه ۳۰۰ کیلومتر مکعب آب آلوده می شود.پیش بینی میشوددر سال ۲۰۲۵جمعیت جهان به ۸میلیاردنفربرسدکه عمده این جمعیت درشهرها سکونت خواهندداشت که دوسوم این جمعیت دچارکمبودآب خواهند بود. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط سازمانهای بین المللی هم اکنون۲/۱میلیارد نفراز جمعیت کره زمین ازحداقل آب شرب محروم می …

آتشفشان ۲۸ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۰   عنوان : پروژه فیوز برق خانگی استاد راهنما : دكتر شاهین فر گردآورندگان : سمیرا حسن زاده – بهمن کریمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر آتشفشان چيست : آتشفشان يک ساختمان زمين شناسی است که به وسيله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه می يابند. انباشتگی اين مواد در محل خروج، برجستگی هايی به نام کوه آتشفشان ايجاد می نمايد. آتشفشان يکی از پديده های طبيعی و دائمی زمين شناسی است که در طول تاريخ زمين شناسی نسبتا بدون تغيير باقی مانده و در ايجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمين نقش اساسی داشته و دارد. توليد مواد آتش فشانی و پديده های مؤثر در ايجاد آتشفشان از دوره پرکامبرين تا عهد حاضر تغيير چندانی نداشته است و آنچه در اين راستا تغيير کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی انديشيدن و نحوه بهره گيری از آنهاست.آتشفشانها پديده های جهانی هستند و در ساير کرات منظومه شمسی به ويژه سيارات مشابه زمين يک پديده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کيهان نيز رخ …

آتشفشان ۴۰ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۶۲   آتشفشان علوم طبیعت > زمین شناسی > آتشفشان شناسی آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر ۳)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید. آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد. تولید مواد آتش فشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از آنهاست.آتشفشانها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد. همچنین پوشش سطحی ماه اغلب با سنگ های آتشفشانی پوشیده شده است و بارزترین ارتفاعات مریخ تو …

جغرافیای کوچ نشینی ۲۹ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۹   /////////// http://www.chnphoto.ir/gallery.php?lang=fa&gallery_uid=9&action=list&start=9 /http://tribes-ir.com/ShowPic.aspx /http://www.iran-newspaper.com/1385/850227/html/iran.htm عشایر قشقایی /شاگرد عشایر /مدرسه عشایر /چوپان /کوچ عشایر /چوپان /زن عشایر /چوپان /کوچ عشایر / / /////////////////////// …

اقدامات رضا شاه در توسعه ۳۰ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۱   فهرست مطالب مقدمه …………………………………………۴ فصل اول : تعاريف اصطلاحات و مفاهيم – نوسازي و نظريات نوسازي …………………………………………….۵ – توسعه …………………………………………………………………….۶ – اصلاح …………………………………………………………………….۷ – تجدد ومدرنيسم ……………………………………………………………۷ – جامعه شبه غربي و مدرن رضاشاهي …………………………………….۷ – گفتمان مدرنيسم پهلوي اول ……………………………………………….۸ فصل دوم : آموزش به سبك جديد – نظام نوين تعليم و تربيت ………………………………………………..۹ – توسعه مدارس ابتدايي و متوسطه و مدارس عالي ………………………۱۰ – آموزش بزرگسالان و زنان ……………………………………………..۱۲ – دانشگاه تهران ……. …

شهر مشهد ۳۲ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۴   مقدمه شهر مشهد که پیشینه ی بنیان آن به سال ۲۰۲ هـ . ق یعنی همزمان با شهادت امام رضا(ع) باز می گردد در گذر زمان تغییرات بسیاری کرده است. اما در تمام این سال ها شکل گیری بافت قسمت اصلی شهر به ویژه قسمت مرکزی با توجه به حرم حضرت رضا (ع) بوده است. با توجه به این مطلب که هسته ی اولیه شکل گیری شهر نیز بارگاه حضرت رضا (ع) بوده و از به هم پیوستن دو روستای نوغان و سناباد از توابع طوس قدیم به وجود آمده، اکثر بناهای تاریخی در نزدیکی حرم مطهر واقع شده است که متاسفانه به دلیل تجاری شدن بسیاری از آنها خراب شده و یا در حال تخریب است. لذا برای یافتن خانه ی تاریخی در خور مطالعه به جستجو در محله های اطراف حرم مثل بالاخیابان ، پائین خیابان، چهار راه نادری و قسمت هایی از محله های ارگ قدیم مشهد مشغول شدیم. بسیاری از این خانه های قدیمی هنوز مسکونی هستند و لذا جهت مناسب سازی برای زندگی تغییرات زیادی در آن ها داده شده است. و به دلیل سکونت امکان مطالعه و عکس برداری دقیق منزل وجود نداشت. در حد فاصل بین چهار راه …

درباره شهر اصفهان ۳۳ ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۳   فهرست مطالب خلاصه یافته ها ۲ جمعیت و پراکندگی آن ۲ ساخت جنسی و سنی ۳ وضع زناشویی ۵ مهاجرت ۶ دین ۸ سواد ۹ بهداشت و درمان ۱۳ وضع فعالیت ۱۴ گروه های عمده شغلی ۱۵ گروه های عمده فعالیت ۱۶ وضع شغلی ۱۸ خانوار و پراکندگی آن ۱۹ ترکیب خانوار ۲۰ ویژگی های سرپرست خانوار ۲۱ تسهیلات خانوار ۲۳ نحوه تصرف محل سکونت ۲۵ صنعت خانگی ۲۶ کارگاه ۲۷ خلاصه یافته ها شهرستان اصفهان یکی از شهرستان های استان اصفهان است که با ۵/۲۱۰۶۵ کیلومتر مربع مساحت ، در قسمت مرکزی استان اصفهان واقع شده و مرکز آن شهر اصفهان است . علاوه بر شهر اصفهان شهر های حبیب آباد ، خوراسکان ، خورزق ، دستگرد برخوار ، دولت آباد ، شاهین شهر ، کوهپایه ، گز ، میمه ، ورزنه ، وزوان و هرند نیز در این شهر واقع است . این شهرستان دارای ۵ بخش است که شامل ۱۶ دهستان می باشد و مجموعا دارای ۱۱۹۵ آبادی است . در مهر ماه ۱۳۶۵ از آبادی های این شهرستان ، ۵۸۲ آبادی دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه بوده است . تعداد خانوار و جمعیت هر یک از دهستان ها و شهر ها در پایان …