دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم

454652x150 - دانلود درس پژوهی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم
دانلود درس پژوهی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم    کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است.  چکیده  آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است. درس پژوهي برگردان واژه ژاپني  jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است .  درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، ر …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

476258x150 - طراحی آموزشی      تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما
دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۲روش تدریس پرسشنامه آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

476186x150 - طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد
 دانلود طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان ا …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

476177x150 - طراحی آموزشی      تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان
دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموز …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

476172x150 - طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست
دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

476165x150 - طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز
دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان ا …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

476038x150 - طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت
دانلود طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۳ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس … …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

476029x150 - طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا
دانلود  طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس …… …… …… …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

476020x150 - طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری
دانلود  طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس …… … …

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه … آموزشگاه . . .را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه … آموزشگاه . . .را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم

559315x150 - دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه … آموزشگاه . . .را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم
                  فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۲۹ چکیده انسانها امروزه در ارتباط تنگاتنگ با یكدیگر زندگی می كنند . و این ارتباطات طوری فواصل مكانی و زمانی را در نوردیده كه از دنیا به عنوان دهكده جهانی ذكر می شود. انسانها باید قادر باشند كه روابط دوستی با یكدیگر برقرار نمایند ، حداقل این ارتباط رابطه ی انسانی است كه پیرامون افراد صورت می گیرد. و روابط انسانی عبارت است از: برقراری ارتباط انسانی با افراد از طریق پذیرفتن وجود ، شخصیت وویژگی افراد با تمام تفاوتهای آنان. شناخت كودك از محیط، ایجاد ارتباط با محیط از بدو تولد آغاز می شود و خانواده به عنوان اوّلین مكان برای اجتماعی كردن كودك محسوب می شود. مدرسه بعد از خانه سعی دارد كه به صورت منطقی و منظم فرد را اجتماعی كند. برای این امر از دو طریق عمل می نماید. اوّل این كه كودك با ورود به مدرسه باید بداند كه وارد جامعه ی بزرگی شده است كه دارای قوانین خاص خودش می باشد و او ملزم است كه با رعایت این اصول و قوانین با افراد مخاطب خود ارتباط برقرار كند. در مرحله ی دوم دروسی در ا …