دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

458197x150 - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت
 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی:       آشنایی با وحدت    اهداف جزئی: ۱- آشنایی با مفهوم وحدت          2-آشنایی با کاربرد وحدت در زندگی                   3- ایجاد و تقویت روحیه وحدت و اهمیت آن     اهداف رفتاری: ۱- ویژگی های وحدت را بیان کنند.                     2- نمونه هایی از وحدت را در زندگی روزمره ذکر کنند                     3- فواید و نتایج وحدت را در زندگی برشمارند         &nbsp …

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

458187x150 - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا
 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی:       آشنایی با شورا    اهداف جزئی: ۱- آشنایی با مفهوم مشورت                     2- آشنایی با کاربرد مشورت در زندگی                     3- ایجاد و تقویت روحیه مشورت و اهمیت آن    اهداف رفتاری: ۱- ویژگی های مشورت را بیان کند                     2- نمونه هایی از مشورت کردن را در زندگی روزمره ذکر کند                     3- فواید و نتایج مشور …

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

458160x150 - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری
 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۵ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی:      آشنایی با ایثار و فداکاری  اهداف جزئی: آشنایی با مفهوم ایثار و فداکاری                     آشنایی با کاربرد ایثار و فداکاری در زندگی روزمره                     ایجاد و تقویت روحیه فداکارانه    اهداف رفتاری:  1- ویژگی های ایثار را بیان کند.  2- فواید و نتایج ایثار را در اجتماع برشمارد  3- نمونه هایی از فداکاری و ایثار را در زندگی روزمره ذکر کند.  4- مطالب آموخته شده درس ایثاررا در رفتارهای روزانه خود به کار برد.    وسایل مورد نیاز: کتاب درسی- تابلو- گچ- دانش آموزان- فرم های شماره (۱) و (۲)  & …

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم

454652x150 - دانلود درس پژوهی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم
دانلود درس پژوهی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم    کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است.  چکیده  آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است. درس پژوهي برگردان واژه ژاپني  jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است .  درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، ر …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما

476258x150 - طراحی آموزشی      تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما
دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۲روش تدریس پرسشنامه آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

476186x150 - طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد
 دانلود طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان ا …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

476177x150 - طراحی آموزشی      تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان
دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموز …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

476172x150 - طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست
دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

476165x150 - طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز
دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۵روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان ا …

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

476038x150 - طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت
دانلود طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۳ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس … …