مقاله مدیریت با ترجمه: وفاداری نسبت به شبکه های اجتماعی: ارزیابی نقش گرایش ، احتمال خطر درک شده و رضایتمندی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763918 - مقاله مدیریت با ترجمه: وفاداری نسبت به شبکه های اجتماعی: ارزیابی نقش گرایش ، احتمال خطر درک شده و رضایتمندی
عنوان: مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Social network loyalty evaluating the role of attitude, perceived risk and satisfaction عنوان فارسی:  وفاداری نسبت به شبکه های اجتماعی: ارزیابی نقش گرایش ، احتمال خطر درک شده و  رضایتمندی قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 34 دانلود فایل اصل مقاله چکیده هدف- هدف این مقاله تحلیل عوامل تعیین کننده صداقت سایت شبکه های اجتماعی، توجه خاص به نقش های گرایش کاربر، احتمال خطر درک شده و رضایتمندی است. طرح/روش تحقیق/ رویکرد- تأثیر استفاده ها و خشنودی از سایت های شبکه اجتماعی، گرایش ، احتمال خطر درک شده یا ادراکی و رضایتمندی در مورد صداقت سایت های شبکه اجتماعی از طریق تکنیک های مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه از ۸۱۱ کاربر سایت شبکه اجتماعی اسپانیایی که از طریق تحقیق شخصی جمع آوری شدند ، تشکیل شده احتمال خطر بعنوان یک ساختار تشکیل دهنده ارزیابی شد. یافته ها- تحلیل داده ها نشان می دهد که گرایش یک عامل متغیر در افزایش رضایتمندی و وفاداری نسبت به شبکه ها اجتماعی است. م …

مقاله پزشکی با ترجمه: وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763911 - مقاله پزشکی با ترجمه: وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1
عنوان: مقاله انگلیسی پزشکی / پرستاری با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Critical role of reverse transcriptase in the inhibitory mechanism of CNI-H0294 on HIV-1 nuclear translocation عنوان فارسی:  وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1 قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 23 دانلود فایل اصل مقاله ایجاد یک پرو ویروس HIV  ادغامی و عفونت ویروسی تولید مثل کننده بطور اساسی به جایگیری موفق هسته ای ها توم HIV-1 بدنبال ورود ویروسی به یک سلول میزبان بستگی دارد(۱)ژنوم HIV-1 به یافته سلول هدف بعنوان بخشی از یک ترکیب قبل از ادغام که از اسیدهای نوکلئیک ویروسی تشکیل شده است منتقل می شود که عبارتند از اینتگراز (IN) ،ترانس کریپتاز معکوس (RT) پروتئین ویروس R (Vpr) ،و آنتی ژن ماتریکس (MA)  (۲،۳) . در Ma ، یک زنجیره ای از آمینواسیدهای اصلی (باقیمانده های ۳۲،۲۶) است که بین ویروس های ناپایدار  در برابر ایمنی به شدت دیده شدند.این نامیه زنجیره بومی سازی هسته ای ( NLS) ویروس شبه میمون ۴۰ آنتی ژن T بزرگ و تواب …

مقاله حسابداری با ترجمه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763907 - مقاله حسابداری با ترجمه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری
عنوان: مقاله انگلیسی حسابداری / مدیریت / اقتصاد با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Activity-Based costing and Customer Profitability عنوان فارسی:  هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری   قالب بندی: PDF تعداد صفحات فارسی: 13 دانلود فایل اصل مقاله چکیده این مقاله به جستجوي فرصت هایی به منظور بررسی سودآوري مشتري در هزینه یابی بر مبناي فعالیت در مطالعه اي موردي براي پیاده سازي یک  ABC  واقعی در یک شرکت کوچک تجاري می پردازد. اگرچه  ABC  به طور گسترده اي در شرکت هاي سرتاسر جهان پیاده سازي شده است ولی اکثر گزارشات که  پیاده سازي هاي  ABC  را مورد توجه قرار داده اند در مورد اینکه چگونه رویکرد  ABC  می تواند براي تجزیه و  تحلیل سود آوري مشتري مورد استفاده قرار گیرد، حرفی به میان نیاورده اند. نه تمامی مشتریان، مشتریان  خوبی هستند و نه تمامی درآمدها، درآمدهایی خوب. بهترین مشتري شرکت می تواند عملاً مشتري اي باشد که  بیشترین ضرر را ایجاد می کند، هنگامی که یک مشتري با شرح حال ضعیف ممکن …

مقاله حسابداری با ترجمه: نظریه های پولی و غیرپولی نرخ سود

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763902 - مقاله حسابداری با ترجمه: نظریه های پولی و غیرپولی نرخ سود
عنوان: مقاله انگلیسی حسابداری / اقتصاد با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Real And Monetary Theories Of The Rate of Interest عنوان فارسی:  نظریه های پولی و غیرپولی نرخ سود قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 37 دانلود فایل اصل مقاله نظریه های پولی و غیرپولی نرخ سود نرخ بهره در مورد اوراق بهادار در نظریه مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تا زمانیکه سرمایه گذاری و احتمالاً پس انداز با این نظریه مرتبط باشد. نرخ بهره متغیری خواهد بود که بازار مالی و تجاری را با یک بازار واقعی مرتبط می سازد. بین شرایط مالی و نرخ اقتصاد تراکم یا انباشت سرمایه فیزیکی رابطه ای وجود دارد و در نتیجه مسأله اصلی این است که چگونه پول بر روی اقتصاد واقعی یا غیر پولی تأثیر می گذارد. در این فصل مختصراً سه مدل خلاصه تعیین نرخ سود را شرح خواهیم داد. در بخش ۱۵٫۱ ، ما مدل ساده یک نظریه «واقعی» بهره را مورد توجه قرار خواهیم داد: نظریه ای که نرخ واقعی توسط نیروهای واقعی سرمایه گذاری و پس انداز  ، بهره وری صرفه جویی تعیین می شود. ما باید مدل را در وجوه قابل عرضه به بازار عرض …

مقاله زیست با ترجمه: مواد ضد میکروبی نانو برای ضد عفونی آب و کنترل میکروبی:مفاهیم و برنامه های احتمالی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763899 - مقاله زیست با ترجمه: مواد ضد میکروبی نانو برای ضد عفونی آب و کنترل میکروبی:مفاهیم و برنامه های احتمالی
عنوان: مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Antimicrobial nanomaterials for water disinfection and microbial control: Potential applications and implications عنوان فارسی:  مواد ضد میکروبی نانو برای ضد عفونی آب و کنترل میکروبی:مفاهیم و برنامه های احتمالی قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 29 دانلود فایل اصل مقاله چکیده : چالش رسیدن به عفونت زدایی مناسب بدون تشکیل فرآورده های جانبی ضد عفونی مضر توسط مواد ضد عفونی کننده شیمیایی متداول و نیز تقاضای رو به رشد برای گندزدایی آب مصرفی یا غیر متمرکز و سیستم بازیافت ،مستلزم وجود تکنولوژیهای جدید برای عفونت زدائی مؤثر و کنترل  میکروبی است . یک سری از مواد نانوی طبیعی و مهندسی ،با استفاده از مکانیسم های گوناگون شامل: تولید کاتالیزور نوری گونه های واکنش پذیر اکسیژن که به اجزاء و ویروسهای سلول آسیب می رساند ( مثلاً :  Tio2 ، Zno  و فولرول )، سازش با پوشش سلولی باکتریایی (مثلاً : پپتید ، کیتوسان ، فولرین کبوکسیلی ،لوله های نانوی کربن ،ذرات نانوی نقره ای و …

مقاله معماری با ترجمه: معماری کلاسیک

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763894 - مقاله معماری با ترجمه: معماری کلاسیک
عنوان: مقاله انگلیسی معماری با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Classical architecture عنوان فارسی:  معماری کلاسیک قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 7 دانلود فایل اصل مقاله مقدمه فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دوهزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی تمدن غرب مشهود بوده است . معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه تاریخ مغرب زمین مطرح بوده است . کلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود ، بتدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد ، خصوصا بعد از نمایشگاهی در لندن به نام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵ ، مجددا به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد . معماران نئو کلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد . معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی ا …

مقاله کامپیوتر با ترجمه: محاسبه ی رابطه ی معنایی بین کلمات با استفاده از مفاهیم ابری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763891 - مقاله کامپیوتر با ترجمه: محاسبه ی رابطه ی معنایی بین کلمات با استفاده از مفاهیم ابری
عنوان: مقاله انگلیسی کامپیوتر با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  COMPUTATION OF THE SEMANTIC RELATEDNESS BETWEEN WORDS USING CONCEPT CLOUDS عنوان فارسی:  محاسبه ی رابطه ی معنایی بین کلمات با استفاده از مفاهیم ابری قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 16 دانلود فایل اصل مقاله چکیده: تعیین ارتباط معنایی بین دو لغت به محاسبه ی اندازه های آماری شباهت بین دو لغت اشاره دارد. اندازه ی شباهت لغت در محدوده ی وسیعی از کاربردها مثل پردازش زبان طبیعی، پیشنهاد پرسش و پاسخ، استخراج رابطه، تصحیح املایی، مقایسه اسنادی، و روش های بازیابی اطلاعات دیگر بسیار مفید است. اگرچه روش های متعددی درگذشته برای حل این مشکل ارائه شده است. با این وجود هنوز محاسبه ی کارآمد ارتباط معنایی بین دو لغت امری چالش انگیز باقی مانده است. در این مقاله ما تکنیک جدیدی برای محاسبه ی رابطه ی بین دو لغت ارائه خواهیم کرد. در این روش، ما به جای محاسبه ی ارتباط بین دو لغت به طور مستقیم، ابتدا محاسبه ی ارتباط بین توده های مفهوم بسط یافته آن ها را با استفاده از ضریب های ثابت وب محور مطرح کرد …

مقاله پزشکی با ترجمه: ماهیت ژنومیک و چند عاملی بیماری خود ایمنی انسان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763885 - مقاله پزشکی با ترجمه: ماهیت ژنومیک و چند عاملی بیماری خود ایمنی انسان
عنوان: مقاله انگلیسی پزشکی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Genomics and the Multifactorial Nature of Human Autoimmune Disease عنوان فارسی:  ماهیت ژنومیک و چند عاملی بیماری خود ایمنی انسان قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 27 دانلود فایل اصل مقاله مقدمه بیماری های اصلی خود ایمنی،من جمله آرتروز رماتیسمی ،لوپوس ارتیماتوی بدنی،  بافت های چندگانه ،دیابت نوع ۱ ،پسوریازیس ،و بیماری التهاب روده در مشخصه های همدیگر شناسی ،بالینی و درمانی راسهیم هستند. در هر یک از این بیماری ها،التهاب های متناوب مزمن و حاد در طول زمان در تخریب اندام های هدف ذیل خواهند بود که مکان آنتی ژن های یا پادتن ها یا مکان نشست مجموعه های ایمنی هستند . برای برخی از این اختلالات مانند بیماری التهاب روده،مشارکت مکانیسم های خود ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند،اما تداخل ارتباط های ژنتیکی که در طول ۵ سال گذشته مشخص شدند یک بیماری زای ایمنی مشترک را نشان می دهد . در آن واحد ،داده های ژنتیکی نیز از برخی از روش های مجزای بیماری زایی برای های مختلف حمایت کردند. گرچه سیستم ایمنی انطبا …

مقاله کشاورزی با ترجمه: ماریجوانا ، حشیش آمریکایی (گیاه شاهدانه)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763881 - مقاله کشاورزی با ترجمه: ماریجوانا ، حشیش آمریکایی (گیاه شاهدانه)
عنوان: مقاله انگلیسی کشاورزی / درختکاری با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  Marijuana, Cannabis sativa L عنوان فارسی:  ماریجوانا ، حشیش آمریکایی (گیاه شاهدانه) قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 17 دانلود فایل اصل مقاله II) تاریخچه: خانواده Moraceae یک گروه ناهمگن از گیاهانی است که به ۴ زیر مجموعه تقسیم می شوند که یکی از آن ها شامل ماریجوانا می شود که به عنوان Cannaboideae تعیین می گردد. هر چند مطالعات اخیر نشان داده است که از ارتقای این زیرمجموعه که از گروه Cannabinaceae است حمایت می کند. طبقه بندی نوع Cannabis (شاهدانه) در سال های اخیر بسیار مورد بحث بوده است. در کل دو دیدگاه وجود دارد که تعداد گونه های حاوی این نوع را مورد توجه قرار می دهد. مولفان متعددی (برای مثال Small و همکاران ۱۹۷۵ ، Small و Cronquist 1976) عنوان کردند که گونه های بسیار متفاوتی از Cannabis sativa L (شاهدانه L) وجود دارد که اسامی دیگر همگی مترادف بودند. گرچه رویکرد دیگری که توسط Emboden (1974)وجود دارد ذکر می کند که همه انواع شامل گونه های متعدد متغیری هستند. برای برخی پیروان …

مقاله صنایع غذایی با ترجمه: کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع غذایی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

1763869 - مقاله صنایع غذایی با ترجمه: کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع غذایی
عنوان: مقاله انگلیسی صنایع غذایی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی:  The Applications of Nanotechnology in Food Industry عنوان فارسی:  کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع غذایی قالب بندی: WORD تعداد صفحات فارسی: 20 دانلود فایل اصل مقاله چکیده نانوتکنولوژی پتانسیل کاربرد در صنایع غذایی،و پردازش بعنوان ابزارهای جدید برای رد پای پاتوژن ،سیستم های درمان بیماری ،بسته بندی غذایی ،و ارائه ترکیبات بیواکتیو در مکان های هدف را دارد. کاربرد نانوتکنولوژی در سیستم های غذایی روش های جدیدی را برای ارتقای ایمنی و ارزش تغذیه ای محصولات غذایی مهیا خواهد کرد . همچنین قوانین فعلی غذایی برای غذاهای نانو و ذرات جدید در زمینه ارزیابی احتمال خطر با استفاده از نانو تکنولوژی را در صنعت غذایی توصیف می کند. واژگان کلیدی: نانو تکنولوژی ،نانو بسته بندی ، صنعت غذایی، قوانین ، پوشش دار کردن مقدمه اکثر مواد وقتی نانو ساختار بندی می شوند ویژگی مختلفی دارند و این ویژگی های به مکان طراحی شده هر یا  اتم مولکول بستگی دارد  (ROCO و همکاران ۲۰۰۹) سیستم ها و مواد بدست آمده می …