دانلود مقاله تکنيک‌هاي تهیه و توليد کشت آگار

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله تکنيک‌هاي تهیه و توليد کشت آگار

476251x150 - دانلود مقاله تکنيک‌هاي تهیه و توليد کشت آگار
هوايي كه از آن تنفس مي‌كنيم مملو از موجودات بسيار ريز است كه با باد به حركت درمي‌آيند. قارچ‌ها، باكتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده‌هاي خود به مناطق ديگر از باد كمك مي‌گيرند. در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي، اين ذرات مي‌توانند چه در تهيه كشت خالص و چه در فرآيند توليد قارچ خوراكي خلل وارد نمايند.به طور كلي منابع اصلي آلاينده محيط كشت عبارتند از۱٫ محيط اطراف۲٫ ظروف كشت۳٫ ادوات و ابزار کشت۴٫ پرورش دهنده و لباس وي۵٫ هاگ‌ها يا ميسليوم قارچ خوراكيقارچ‌ها و تمامي موجودات زنده نسبت به مواد غذايي، رقابت تنگاتنگ و دائمي با يكديگر دارند. هدف از ايجاد يك محيط استريل، حذف يا كاهش اين گونه رقابت و در نهايت فراهم ساختن شرايط مناسب براي تكثير قارچ خوراكي مي‌باشد. اولين مرحله قبل از تهيه كشت خالص، احداث اطاقک تلقيح يا آزمايشگاه استريل است.طراحي و احداث آزمايشگاه استريلعلت عمده شكست بيشتر پرورش‌دهندگان قارچ، عدم صرف وقت كافي به منظور احداث آزمايشگاه استريل است. كاري كه چندان هم وقت و انرژي نمي‌برد، بلكه فقط يك و نيم روز كافي است تا يك انباري …