دانلود مقاله بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه

242817x150 - دانلود مقاله بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۴ فهرست مطالب: خربزه    بررسي پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) در استان خراسان        آفتهای خربزه    عروسک خربزه     شکل شناسی    مناطق انتشار    طرزخسارت    زیست شناسی        مبارزه    حمله آفتها به خربزه محصولي كه پس از توليد حيف مي شود    عوارض شهرداري، معضل تازه خربزه كاران قاق خربزه محصولي ناشناخته   چکیده: خربزه پوسيدگي طوقه و ريشه خربزه (بوته ميري) يکي از مهمترين بيماريهاي اين گياه محسوب مي‌شود که همه ساله خسارت زيادي به کشاورزان وارد مي‌سازد. براي تعيين و شناسائي عامل بيماري بوته ميري خربزه در استان خراسان طي سالهاي ۱۳۷۴-۷۵ از مناطق عمده کشت خربزه در مراحل مختلف رشد گياه نمونه‌برداري به عمل آمد. با کشت ساقه و ريشه گياهان آلوده در محيط هاي کشت PDA و CMA، چندين گونه قارچ جداسازي گرديد ک …

دانلود مقاله بررسی طرح سپر دفاع موشکی آمریکا

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله بررسی طرح سپر دفاع موشکی آمریکا

242375x150 - دانلود مقاله بررسی طرح سپر دفاع موشکی آمریکا
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۹ چکیده: نگاهی به تاریخچه طرح های موشکی آمریکانایک زئوس: Nike –Zeusطرح های دفاعه ضد موشکی آمریکابرای بازار دهة ۱۹۵۰ و در دوران ریاستجمهوری آیزنها و رئیس جمهور پیشین این کشور آغاز شد. در آن زمان طرح دفاع ضدموشکی آمریکا به «نایک زئوس» شهرت داشت. جنگ ستارگان Star warپس از آن رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۸۳ طرح جدیدی را تحت عنوان جنگ ستارگان یا ابتکار دفاع استراتژیک در زمینة بوجود آوردن یک سامانة دفاع ضدموشکی مطرح کرد. ریگان در ژانویة ۱۹۸۴ دستور داد تا مرحلة تحقیقاتی و عملیاتی دفاع موشکهای بالستیک مستقر در فضا اجرا شود. بر اساس این طرح لازم بود ماهواره های متعددی از فضای خارج جو، زمین را در برابر حملات موشکی مورد حمایت قرار دهند البته این طرح به مرحلة اجرا در نیامد ولی تلقی عمومی چنین بود که این پروژه به عنوان یک حربة تبلیغاتی جدید برای کسب امتیازاتی از شوروی در مذاکرات خلع سلاح ژنو مطرح شده بود و کارشناسان هم بر این باور بودند که گرچه طرح ریگان هرگز عملی نشد ولی درتضعیف …

دانلود مقاله بدنه هاي اتومبيل

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله بدنه هاي اتومبيل

242163x150 - دانلود مقاله بدنه هاي اتومبيل
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۶ چکیده: بدنه هاي اتومبيل آيا آلومينيم مي تواند يك راه چاره اقتصادي نسبت به اتومبيل باشد اگرچه استفاده از آلومينيوم در ماشين به مدت دو سال افزايش يافته است .در توسعه و پيشرفت اطاق هاي ماشين آلومينيمي محدوديت پيدا كرده است . در حقيقت بيشترين شعبات آلومينيم به شكل و قالب و طرح در حمل و نقل ،چرخها و غيره آمده است سازندگان ماشين تمام آلومينيم با دو چشم انداز رقابت توسعه پيدا كرده اند: تك اطاق ماشين و قاب فضا دار چند اطاقه اگر چه آلومينيم براي اتومبيل هاي خود كار يك ماده دور از انتخاب است شعبات آلومينيم بخشي موثر براي استيل مي باشد . توسط فشار تنظيمي با سوخت مناسب توليد به وسيله كاهش وزن وسيله نقليه و دوره تناوب مناسب براي برخورد كردن آن مي باشد موانع ،كليدي هستند كه ارزش بالايي از آلومينيم اصلي به عنوان سنجش استيل و ساخت ، اضافه شده ارزش هايي از صفحات (ورقات )آلومينيم مي باشد هم آلومينيم و صنايع خودرو مبادرت به ساختن آلومينيم چاره ارزشي موثر براي استيل كردن اين مقاله بررسي ميكند ارزش ساخت و گروهي از چهار ب …

دانلود مقاله بررسي فرايند فروشويي ميكروبي غبار كوره ريورب مجتمع مس سرچشمه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله بررسي فرايند فروشويي ميكروبي غبار كوره ريورب مجتمع مس سرچشمه

242152x150 - دانلود مقاله بررسي فرايند فروشويي ميكروبي غبار كوره ريورب مجتمع مس سرچشمه
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد صفحات:۲۱ چكيده: غبار حاصل از كوره ريورب مجتمع مس سرچشمه كه داراي ۳۰% مس مي باشد با تناژ ۳۰ به كمك فيلتر هاي الكترو استاتيكي از گازهاي خروجي كوره ها جدا مي شود و بدون هيچگونه فرآوريي به سيستم برگردانده ميشود. اين فرايند مضرات زير را در بر دارد: اتلاف مس موجود آلودگي محيط زيست تخريب آجرهاي نسوز كوره ريورب مطالعات انجام شده نشان داده است كه با فروشويي ميكروبي تا ۹۰% مس را ميتوان در شرايط بهينه استحصال نمود. شرايط بهينه عبارت است از:   – محيط كشت ۹k. كه محتويات آن عبارتند از: ca(NO3)2.H2 Kcl K2HPO4   mgSO4.7H2O   (NH4)2SO4 تركيب نمكي ۹k 0.01 0.1 0.5 0.5 3 درصد   دانسيته پالپ ۵% () باكتري هاي تيوباسيلوس فرواكسيدانس و تيوباسيلوس تيواكسيدانس گوگرد عنصري و سولفات آهن به عنوان منبع انرژي باكتري مراحل بررسي آزمايشگاهي اين فرآيند عبارت است از: ۱- فروشويي اسيديgr 150 غبار+cc 600 اسيدسولفوريك N به مدت ۱ ساعت، به منظور حذف فاز اكسيدي مس، زير را باكتري ها حداكثر ۱۳ مس را در محي …

دانلود مقاله امنیت security

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله امنیت security

242057x150 - دانلود مقاله امنیت security
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۲۳ مقدمه: امروزه شاهد گسترش  حضور کامپيوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می باشيم . کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم تا به صحت گفته فوق بيشتر واقف شويم . همزمان با  گسترش استفاده از کامپيوترهای شخصی و مطرح شدن شبکه های کامپيوتری و به دنبال آن اينترنت (بزرگترين شبکه جهانی ) ، حيات کامپيوترها و کاربران آنان دستخوش  تغييرات اساسی شده است . استفاده کنندگان کامپيوتر به منظور استفاده از دستاوردها و مزايای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ملزم به رعايت اصولی خاص و اهتمام جدی به تمامی مولفه های تاثير گذار در تداوم ارائه خدمات در يک سيستم کامپيوتری می باشند . امنيت اطلاعات و ايمن سازی شبکه های کامپيوتری از جمله اين مولفه ها بوده که نمی توان آن را مختص يک فرد و يا سازمان در نظر گرفت . پرداختن به مقوله امنيت اطلاعات و ايمن سازی شبکه های کامپيوتری در هر کشور ، مستلزم توجه تمامی کاربران صرفنظر از موقعيت شغلی و سنی به جايگاه امنيت اطلاعات و ايمن سازی شبکه های کامپيوتری بوده و می بايست به اين مقوله در سط …

دانلود مقاله RUP

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله RUP

242014x150 - دانلود مقاله RUP
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۳۴ فهرست مطالب: چكيده ………………………………………………………………………………………….. ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………۳RUP چيست؟ ………………………………………………………………………………….۵فازهاي RUP …………………………………………………………………………………..8اهداف فاز آغاز …………………………………………………………………………………..۹خروجي هاي فاز آغاز ……………………………………………………………………………۹فاز جزئيات يا تحليل پيچيدگي …………………………………………………………………….۱۰بررسي ريسك ها ………………………………………………………………………………….۱۰ريسك هاي تكنولوژي ………. …

دانلود مقاله درباره Power point

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله درباره Power point

242002x150 - دانلود مقاله درباره Power point
              فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۲۹ چکیده: About Power Point:نرم افزار Power point مي تواند براي ساخت و ويرايش اسلايدها استفاده مي‌شود كه در جلسات، نمايشگاهها، مراكز آموزشي و غيره به صورت نمايش تصاوير و متون به صورت ثابت و متحرك همراه با صوت براي بينندگان كاربرد دارد. اين نمايش معمولاً برروي صفحه مانيتور يا overhead پرژكتور به تصوير درمي آيد. نمايش شما حتي مي تواند بصورت صفحات وب نيز ذخيره و برروي وب قرار گيرد، محيط اصلي Power Point شامل:۱) نوار عنوان Title Bar بالاترين نوار در Power point مي باشد كه نام فايل نمايش را نشان مي دهد. در سمت راست اين نوار سه دكمه Close، Minimise و Maximise قرار دارد كه به ترتيب براي بستن، كوچك سازي و بزرگسازي برنامه به كار مي رود.۲) نوار منو Menu Bar)): اين نوار در زير نوار عنوان قرار دارد و شامل ۹ منوي بازشو مي باشد كه هر منو محتوي فرمانهاي كاربردي برنامه است كه براي انجام عمليات متنوع از قبيل ايجاد فايل جديد، بازكردن و ذخيره كردن فايل به كار مي‌رود.۳- كادر پرسش يا Ask a question اين كاد …

دانلود مقاله آشنایی با Mp3 Player

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله آشنایی با Mp3 Player

241988x150 - دانلود مقاله آشنایی با Mp3 Player
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۴۸ چکیده:   MP3 يک سيستم فشرده سازى براى فايل هاى صوتى است که با استفاده از آن حجم فايل ها بدون تاثير منفى در کيفيت صدا ، کاهش پيدا مى نمايد . هدف اصلى سيستم فوق ، فشرده سازى يک فايل صوتى بگونه اى است که اولا” کيفيت آن افت نکرده و ثانيا” حجم آن به ميزان قابل توجهى کاهش پيدا نمايد .در اکثر موارد، ميزان فشرده سازى بين ده تا چهارده برابر يک فايل صوتى معمولى است . مثلا” يک فايل موزيک که داراى ظرفيتى معادل سى و دو مگابايت است ، پس از تبديل به فرمت MP3 ، ظرفيت آن به سه تا چهار مگابايت کاهش پيدا مى نمايد . ايده اوليه سيستم فشرده سازى MP3 به سال هاى ۱۹۸۸ و ۱۹۹۹ بر مى گردد .MPEG که از کلمات Moving Picture Experts Group اقتباس شده است ، نام گروهى است که سيستم فشرده سازى داده هاى ويديوئى را پياده سازى نموده است . فيلم هاى DVD ، سيستم هاى پخش HDTV و DSS ماهواره اى از مدل فشرده سازى MPEG به منظور کاهش ظرفيت فيلم ها استفاده مى نمايند . سيستم فشرده سازى MPEG شامل يک زير سيستم ديگر به منظور فشرده سازى صدا مى باشد …

دانلود مقاله IOSو پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله IOSو پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ

241945x150 - دانلود مقاله IOSو پيكربندی اوليه روتر و سوئيچ
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۷۸ چکیده: ( بخش اول ) بخش اول : مفاهيم اوليه • IOS ( برگرفته از Internetwork Operating System ) ، نرم افزاری است كه از آن به منظور كنترل روتينگ و سوئيچينگ دستگاه های بين شبكه ای استفاده می گردد . آشنائی با IOS برای تمامی مديران شبكه و به منظور مديريت و پيكربندی دستگاه هائی نظير روتر و يا سوئيچ الزامی است . • يك روتر و يا سوئيچ بدون وجود يك سيستم عامل قادر به انجام وظايف خود نمی باشند(همانند يك كامپيوتر ) . شركت سيسكو ،‌ سيستم عامل Cisco IOS را برای طيف گسترده ای از محصولات شبكه ای خود طراحی و پياده سازی نموده است . نرم افزار فوق، جزء لاينفك در معماری نرم افزار روترهای سيسكو می باشد و همچنين به عنوان سيستم عامل در سوئيچ های Catalyst ايفای وظيفه می نمايد . بدون وجود يك سيستم عامل ، سخت افزار قادر به انجام هيچگونه عملياتی نخو اهد بود . ( عدم تامين شرايط لازم برای بالفعل شدن پتانسيل های سخت افزاری ) . • فرآيند راه اندازی روتر با استقرار برنامه Bootstrap ، سيستم عامل و يك فايل پيكربندی د …

دانلود مقاله IGFBP5 و مرگ سلولی در سلولهای اپیتلیای پستان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله IGFBP5 و مرگ سلولی در سلولهای اپیتلیای پستان

241939x150 - دانلود مقاله IGFBP5 و مرگ سلولی در سلولهای اپیتلیای پستان
            فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۳ خلاصه : مقدمه:  و نقش آن در پسرفت غدد پستانی اثرات درون سلولی   تنظیم مقدار IGF و پروتئین باند کننده آن در جریان خون محل ترشح IGFBP مهار عمل IGF باندینگ پروتئینهای پنج و سه مهار آغاز فرسته IGF توسط باندینگ پروتئینهای پنج و سه بخش آخر بنام خدا  وapoptosis در سلولهای اپیتلیالی پستان IGF فرسته های حیاتی و مهمی هستند که باعث حفظ انواع سلول های از apoptosis می شوند. اگرچه توانایی زیستی IGF ها توسط میل ترکیبی بالای آنها با  تعدیل می شوند، اما هیچ علامت آزمایشی مبنی بر تنظیم فعالیت IGFها توسط پروتئینهای باندشده به آنها در پستان وجود نداشته است. در این مطالعه بیان  در طی توسعه غددپستانی و همینطور اثرات آنها بر IGF ها در کشت سلولی آزمایش شده است. در طی یک تا سه پسرفت پستاان در موش  به میزان قابل توجهی هنگامی که apoptosis برای بازسازی غدد روبه افزایش بود، افزایش یافت. در کشت سلولی نشان داده شد که بیان  از سطح Basal سلول بوده و درست د رمحلی قرار می گیرد که از فعالیت I …