دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

458212x150 - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف
 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۷ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی:       درک مفهوم اسراف     اهداف جزئی: ۱- آشنایی دانش آموزان با کلمه و مفهوم اسراف                     2- آگاهی دانش آموزان با مفهوم صرفه جویی    اهداف رفتاری: ۱- مطالب آموخته شده را در رفتارهای روزانه خود در برخورد با اسراف به                     کار برد.                     2- نسبت به عمل صرفه جویی علاقه نشان دهد                     …

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

458172x150 - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم
 دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی:       آشنایی با اصل رعایت نوبت    اهداف جزئی: ۱- تقویت روحیه «رعایت نوبت» در هر زمان و مکان                     2- دوری گزیدن و نهی کردن «پارتی بازی»                     3- ایجاد و تقویت روحیه «فروتنی و تواضع» بدون درنظر گرفتن جایگاه و     مقام اجتماعی  اهداف رفتاری: ۱- دانش آموز در مورد رعایت نوبت در صفها توضیح دهد                     2- اگر باکسی که حق مردم را ضایع کرد روبروشد، چگونه برخورد داش …

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

458154x150 - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد
دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۲۵ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است       هدف کلی: پی بردن به اهمیت سلامتی در هر شرایطی    اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با شرایط آب و هوایی                     آشنایی دانش آموزان برای حفظ سلامتی و تندرستی    اهداف رفتاری: ۱- مطالب آموخته شده ازاین درس را در زندگی روزمره خود به کار برد                     2- فواید زمستان را بداند                     3- از یک روز برفی تصویری نقاشی کند                  &nb …

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس با دوستانم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس با دوستانم

454536x150 - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم  دبستان درس با دوستانم
دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم  دبستان درس با دوستانم  کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی :  ایجاد پیوند میان زیبایی های طبیعت و مهربانی اطرافیان  اهداف جزئی :  1ـ آشنایی با طبیعت  2ـ آشنایی با محبت های خداوند  3ـ آشنایی با آفریده های خوب خداوند  اهداف رفتاری  1ـ درک مهربانی و محبت خداوند ( نگرش )  2ـ مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت های خداوند و محبت های اطرافیان ( دانش)  3ـ نام بردن محبت های خداوند ( دانش )  4ـ کامل کردن کتاب کار (مهارت )  مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )  آموزگار از دانش‌آموزان می خواهد در محیط پارک پراکنده شوند و زیبایی ها و مهربانی های خدا را به دقّت ببینند و درک کنند ( کشف کنند )  مرحله دوم :  همراهی آموزگار با دانش آموزان در کشف زیبایی های طبیعت که از چشم دور مانده  مرحله سوم :  آموزگار از آنان می خواهد در حالی که محبّت های خداوند را نام ببرند محبت های اطرافیان را …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

476245x150 - طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت
دانلود  طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

476234x150 - طراحی آموزشی    هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم
 دانلود  طراحی آموزشی    هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دان …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

476227x150 - طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم
دانلود  طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزا …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف

476053x150 - طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف
دانلود  طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف    کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۴ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس . …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم

476025x150 - طراحی آموزشی     هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم
دانلود طراحی آموزشی     هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۳ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس …

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

476014x150 - طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد
دانلود طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۱۳ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه     رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ     نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون     چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل     دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی     وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان     روش تدریس وضرورت آن     روش های ارزشیابی     اهداف شناختی     اهداف نگرشی     اهداف مهارتی     رسانه ها     گروه بندی وچینش دانش آموزان اجرای طرح درس …… …… …… . …